Çıktılar/ İndirilebilir İçerikler

IO1: Dil ve Konuşma Terapisi Çocukluk Çağı Eğitim Raporu şunları içerir:
 • Yasal mevzuatın araştırılması
 • Okul öncesinde ve ilk okul çağındaki çocukların aileleri, öğretmenleri ve psikologlar için anket formlarının doldurulması ve karşılaştırmalı durum analizi.
 • 6 paydaş ülke arasında konuşma akıcılığı, ses, dil vb. kategorilerde en iyi uygulama örneklerinin tespiti

IO2: Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Değerlendirmesi

 • AB'nin ortak olarak kabul edilen yaygın standardı temel alınmıştır. Böylece Dil ve Konuşma Terapisti uzmanlğı yapabilmek için mevcut olan standartlar karşılaştırılmıştır.
 • Temel eğitimde Dil ve Konuşma Terapisi'nin genel özelliklerini açıklar.
 • "Dil ve Konuşma Terapisi İnteraktif Araçları(IO3)" için, projenin temel amaçları ile beraber detaylı bir müfredat değil, genel rehberlik sağlar.
 • Çeşitli ve esnek online araçlar tasarımını cesaretlendirir.

IO3: Dil ve Konuşma Terapisi İnteraktif Araçları

Uygulamayı İndirin

Bu video size Konuşma Patolojisi Mobil Uygulaması aracılığıyla rehberlik edecektir

 • Kişisel değerlendirmeli telaffuz oyunları ile çocuğun an itibari ile konuşma performans düzeyini görmeyi ve çocuğun ne yaptığı ile ne yapıyor olması gerektiğini karşılaştırmayı içerir.
 • Okul öncesi öğretmenleri ya da ilkokul öğretmenleri tarafından çocuk hakkında rapor yazmak için konuşma terapisi test açıklamaları ve rapor şablonları bulunur.
 • Yaygın, işlevsel ve tekrar kullanılabilirlik hedeflenmiş birebir terapi ve evde kullanım için konuşma terapisi kelime listesi bulunur.
 • Normal dağılıma aşina olmayan çocuğun ebeveynlerine ve psikolojik danışmanlarına test skorlarını açıklamak amacıyla basit, görsel bir sunum sağlamak için çan eğrisi tablosu oluşturur.
 • En son yapılan araştımalara dayanan, çocuklardaki sesle ilgili gelişmeleri raporlayan konuşma gelişim tablosu oluşturur.
 • Tedavi edilmiş olması gereken yaşı götermekle beraber; örnekleri, açıklamaları dahil her fonolojik süreci gösteren görsel gelişim süreci tablosu oluşturur.
 • Desteğe ihtiyacı olan çocuklara açıklayıcı dil kullanarak, bu açıklayıcı, yardımcı çıktıları göstermek veya vermek amacıyla çocuklar için açıklayıcı çalışma kağıdı içeriği sunar.
 • Çocuğun o anki yetenekleri ile önemli gelişim bilgilerini karşılaştırmak için çocuğun kronolojik yaşını hesaplamak amacıyla yaş hesaplayıcı içerir.
 • Harflerin ve seslerin doğru telaffuzu için interaktif flaş kartlar içerir.
 • Özgün konuşma sesleri üzerine ses ipuçları öğretecek ücretsiz videolar/ animasyonlar bulundurur.

IO4: Temel Eğitimde Öğretmenler için Kaynak Doküman

 • Dil ve konuşma bozukluğu hakkında bilgiler içerir; bozukluk çocuğun eğitimini nasıl etkileyebilir, değerlendirme stratejileri üzerine bilgiler, önlemler ve yararlı kaynaklar da içerir.
 • Öğretmenlere dil ve konuşma sorunları(telaffuz, akıcılık, ses, ifade, bilişsel iletişim ve benzeri) olan küçük yaştaki öğrencilerle ilgilenme konusunda daha bir güven verir.
 • IO2 ve IO3 kapsamında hazırlanan dökümanları (çevrimiçi başvurular hakkında bilgiler, kullanım senaryoları, spot videolar ve okul öncesi ile ilkokul öğretmenleri için eğitici yaklaşımla)- içerir..

IO5: Kullanılabilirlik Değerlendirme Raporu

 • Projenin fikri çıktılarının pilot test sürecinin genel kullanılabilirliğini değendirmektedir.
 • Hedefleri değerlendirmeye yetkin metodlar içerir.
 • Pilot uygulama, test etme, takip etme ve raporlamayı içerir.
  • Anaokulu ve ilkokul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, okulların psikolojik danışmanlık rehberleri, dil ve konuşma terapistleri, özel eğitim öğretmenleri
  • Anaokulu, okul öncesi ve ilkokuldan öğrenciler