Partnerji

Leonardo Da Vinci

Prva zasebna šola, Leonardo da Vinci, Bolgarija: šola se nahaja na desnem bregu Donave v Rusu,v dobro razviti regiji petega največjega mesta v Bolgariji.

Šola vključuje osnovno- in srednješolski program, kamor se vpisujejo šolarji, stari med 7 in 19 let. Pouk je organiziran v dveh izmenah, dopoldanski in popoldanski. Med učenci so otroci iz mesta oz. regije, prav tako pa tudi otroci in mladoletniki mešanih ali tujih korenin, kar pomeni, da govorijo različne jezike, imajo različne vere, prihajajo iz različnih kultur in narodnosti. Med drugim šolo obiskujejo otroci turških, britanskih, romunskih in ruskih korenin ter mladi, ki so bili rojeni in so živeli v Veliki Britaniji, Španiji, Kanadi in ZDA, in katerih starši so oboji Bolgari, oba tujca ali pa je eden od njiju Bolgar. Zaradi navedenega imajo težave s sporazumevanjem v bolgarščini, ki pa je pogosto tudi njihov materni jezik. Šola ima bogate izkušnje z uporabo medkulturnih aktivnosti, na primer vključevanje pravljic, iger, dramskih iger, plesa, športa, kreativnih, ekoloških ter umetnostnih aktivnosti v proces izobraževanja. Že leta šola organizira programe poletne akademije med poletnimi počitnicami, kjer imajo otroci, stari 6-10 let, možnost izboljšati svoje veščine, talente in znanje matematike, naravoslovja, bolgarščine, angleščine in drugih jezikov pri delu iz širokega spektra tem (domače živali, zdrava prehrana, Donava, Zemlja, prijatelji ipd.). Od leta 2011 je šola tudi član mednarodne mreže Za boljšo šolsko klimo (orig. ""For a Better School Climate International Network"").

ŠTEVILO ZAPOSLENIH – 33 učiteljev

ŠTEVILO UČENCEV - 130 učencev v 12 razredih (6 – 8 učencev na razred); od ustanovitve leta 2005 je šola Leonardo da Vinci izobrazila več kot 400 mladih. Poleg tega je več kot 1900 otrok iz več kot 15 držav obiskalo poletno šolsko akademijo."

Kontaktni podatki: Svetlana Ivanova Harizanova, ps_leonardo@mail.bg

Redvet

"REDVET je mednarodno in neprofitno združenje za raziskovanje in razvoj izobraževanja ter usposabljanj. REDVET se osredotoča na poklicno izobraževanje, zaposlovanje mladih, poklicno karierno svetovanje za mlade, usposabljanje odraslih, neformalna izobraževanja od sekundarne stopnje do usposabljanj na delovnem mestu. Ustanovitelji in člani svoje znanje osredotočajo na področje izobraževanja, svoje zmogljivosti so pripravljeni krepiti z vključevanjem EU izobraževalnih, zaposlovalnih in mladinskih politik.

REDVET komisija za usposabljanje je odgovorna za oblikovanje in sprejemanje inovativnih formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter metodologij, uporabnih za otroke in mladino.

REDVET izvaja spremljanje in raziskovalno delo, organizira različne neformalne izobraževalne in kulturne aktivnosti, vključno z okroglimi mizami, seminarji, tečaji, izmenjavami za mladinske skupine v skupnosti. "

Kontaktni podatki: Salim KOCABAS, info@redvet.org.tr

Univerza Ruse

"Angel Kanchev" Univerza Ruse je samostojna državna višja šola. Univerza je sestavljena iz skupno osmih fakultet - Agrarne in industrijske fakultete, Fakultete za strojništvo in proizvodno tehniko, Fakultete za elektrotehniko, elektroniko in avtomatizacijo, Fakultete za promet, Fakultete za gospodarstvo in management, Fakultete za naravoslovje in izobraževanje, Fakultete za pravo, Fakultete za javno zdravje in zdravstveno varstvo, treh podružnic Ruse univerze v Silistri, Razgradu in Vidinu ter bolgarskega in romunskega med-univerzitetnega evropskega centra.

Fakulteta za naravoslovje in izobraževanje je bila ustanovljena leta 1994. Na fakulteti študira več kot 800 študentov v dodiplomskih, magisterijskih in doktorskih študijskih programih na področju pedagogike, računalništva, matematike, bolgarskega jezika in zgodovine, ki so akreditirani z najvišjo oceno Nacionalne agencije za evalvacijo in akreditacijo. Fakulteta je sestavljena iz štirih oddelkov: pedagogika, psihologija in zgodovina; bolgarski jezik, književnost in umetnost; informatika in informacijske tehnologije; matematika.

Predavatelji fakultete sodelujejo v mednarodnih projektih s kolegi iz Grčije, Velike Britanije, Rusije in Italije in delujejo v okviru skupnih programov, povezanih z raziskavami in izmenjavo predavateljev in študentov z univerzami iz številnih držav, kot so Avstralija, Avstrija, Velika Britanija, Belgija, Grčija, Estonija, Izrael, Španija, Kanada, Ciper, Kitajska, Koreja, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija, ZDA, Slovaška, Slovenija, Srbija, Črna gora, Češka, Madžarska itd.

Kontaktni podatki: Assoc. Prof. Desislava Atanasova, PhD, datanasova@uni-ruse.bg

Nottingham Trent University

Nottingham Trent University (NTU) je ena najbolj trajnostnih univerz na svetu. V okviru treh kampusov univerzo obiskuje približno 27.000 študentov. Raziskovalna skupina interaktivnih sistemov (orig. ""The Interactive Systems Research Group"" - ISRG) je del računalniške in tehnološke skupine na NTU. Skupina razvija in ocenjuje virtualna okolja, igre in podporne tehnologije, ki promovirajo socialno inkluzijo vseh državljanov Evropske unije. Velik del njihovega raziskovanja vključuje oblikovanje in evalviranje novih IKT za ljudi z invalidnostjo in tistimi, ki jim grozi socialna izključenost. ISRG so prav tako oblikovali močne povezave s pedagoškimi in psihološkimi oddelki, z dostopom do strokovnega znanja na obeh področjih pa tako krepijo kakovost raziskovalnega dela v skupini.

Kontaktni podatki: Prof. David Brown, david.brown@ntu.ac.uk

PhoenixKM BVBA

PhoenixKM BVBA, ustanovljeno leta 2007, je dinamično malo-srednje podjetje s širokim znanjem na področju inkluzije in svetovanja s področja dostopnosti. Osredotoča se na integracijo ljudi z invalidnostjo v vseh vidikih vsakdanjega življenja, svoj cilj pa želi doseči preko zbiranja znanja, strokovnosti in izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja ter ga s pomočjo predanih strokovnjakov narediti dostopnega ciljnim skupinam uporabnikov skozi dobro definirane svetovalne storitve ter tudi zasebno in javno financirane projekte. PhoenixKM BVBA svoje storitve opravlja po celi Evropi pa tudi izven meja EU, in svoje strokovno znanje ponuja tako zasebnemu kot javnemu sektorju.

PhoenixKM ima tudi oddelek, ki zagotavlja tarčno in specializirano svetovanje glede uspešne uporabe mobilne tehnologije za namene izobraževanja, kot tudi tečaje o uporabi socialnih omrežij na različnih poslovnih področjih (mediji, glasba, zagotavljanje storitev). To znanje aplicirajo na vsa poslovna področja, na katerih je ta projektni partner aktiven."

Kontaktni podatki: Karel Van Isacker, karel@phoenixkm.eu

Nacionalno združenje strokovnjakov s področja dela z osebami z invalidnostjo (NARHU)

NARHU, neprofitna NVO v javni službi, vključuje nacionalno predstavniško telo vseh strokovnjakov, ki delajo z ljudmi z invalidnostjo na ravni njihove izobrazbe, zaposlitve in socialne vključenosti. Glavne dejavnosti združenja so namenjena ljudem z različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, primarno na področju njihove zaposlitve, poklicnega usmerjanja, svetovanja in usposabljanja. Skupina NARHU je sestavljen iz strokovnjakov s področja inkluzivne pedagogike, psihologov, socialnih delavcev in tehnikov, ki razvijajo na učenju temelječe igre, mobilne aplikacije in ostala sredstva za namene inkluzivnega izobraževanja."

Kontaktni podatki: Petya Grudeva, info@narhu.org

SoftQNR

SoftQNR je podjetje, ki se ukvarja z razvojem programske opreme in je locirano v Nišu v Srbiji. Glavni cilj podjetja je zagotavljanje storitev razvoja programske opreme in njihove kvalitete. Podjetje sodeluje predvsem z mednarodnimi naročniki - podjetji, ki iščejo zanesljivega, stroškovno učinkovitega partnerja z dodano vrednostjo. Njihove reference vključujejo zveneča imena iz ameriškega in evropskega prostora.

Poleg standardnega razvoja spletnih strani se podjetje v zadnjem času osredotoča tudi na razvoj mobilnih aplikacij, vključno z integracijo storitev na daljavo v okviru računalništva v oblaku (Saas in Paas paradigme). Nenazadnje se odlikuje v zagotavljanju robustnih in zanesljivih rešitev problema masovnih podatkov za stranke, pa tudi probleme interneta stvari.

Naše strokovno znanje se odraža v obvladanju: razvijanja/integracije spletnih in mobilnih aplikacij, Agile metodologije (naši inženirji imajo pridobljen Scrum certifikat), razvoju Androida, poznavanju povezanih OSS okvirov, hitri izdelavi prototipov, računalništva v oblaku (AWS in Azure), razvoju podatkovnih zbirk in številnih drugih stvari."

Kontaktni podatki: Jelena Kocic, jelena.kocic@softqnr.com

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije (v nadaljevanju: Inštitut) je bil ustanovljen leta 1954. Je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s prizadetostjo gibalnih funkcij in delovnih zmožnosti.

Inštitut izvaja najzahtevnejše naloge in obravnava najzahtevnejše primere na sekundarni ter (predvsem) terciarni ravni s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine ter aplikacije tehničnih pripomočkov, kot tudi s področja psihosocialne ter poklicne rehabilitacije. Ostale naloge Inštituta zajemajo raziskovalno delo, ambulantno in bolnišnično diagnostiko ter triažo, izobraževanje na diplomski in podiplomski ravni, ter poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Inštitut zdravi približno 10.000 pacientov letno, od tega je približno 1.800 bolnišničnih. Znotraj Inštituta delujejo številne specializirane in subspecializirane klinike za paciente s težjimi okvarami in motnjami živčnega in lokomotornega sistema ter drugimi pridruženimi okvarami. Strokovno osebje Inštituta vzdržuje več kot 60-letno tradicijo odličnosti na medicinskem, bioinženirskem ter psihosocialnem področju.

Inštitut je pridobil številne certifikate kakovosti, vključno z ISO 9001:2008 za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, poklicno rehabilitacijo ter ortotiko in protetiko; Evropsko akreditacijo za fizikalno medicino in rehabilitacijo; ter EQUASS Excellence -Evropskega sistema kakovosti na področju socialnih storitev za področje poklicne rehabilitacije.

Inštitut je postal mednarodno uveljavljena inštitucija skozi strokovno znanje, izkušnje, raziskovalno delo ter številne nastope inštitutovih strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah. Sodi med najuspešnejše zdravstvene ustanove v Sloveniji."

Kontaktni podatki: Zdenka Wltavsky, zdenka.wltavsky@ir-rs.si