• Povećajmo obrazovne
  mogućnosti dece
  sa poremećajima govora i jezika

Ciljevi i zadaci

 • Povećati obrazovne mogućnosti dece sa poremećajima govora i jezika / problemima.
 • Da interveniše u najranijim fazama razvoja govora i jezika (od 4 do 10 godina).
 • Da pomogne deci da u potpunosti iskoriste obrazovanje sa online alatom za govornu i jezičku patologiju.
Pročitaj više→

O projektu - Ciljne grupe

Direktni korisnici:

 • Predškolske ustanove i predškolski vaspitači
 • Nastavnici osnovnih škola
 • Psiholozi
 • Logopedi
 • Nastavnici u specijalnom obrazovanju

Korisnici:

 • Deca sa problemima u govoru
 • Njihovi roditelji
 • NVO i institucije koje rade sa decom (pedagozi)
 • Obrazovne institucije
 • Grupni centri
 • Akademici

Online Multiplier Event

 • July 17, 2020 |
 • Plovdiv, Bugarska

ALATI ZA PATOLOGIJU jezika i govora

 • Bolje razumevanje uloge govorno-jezičke terapije i njen potencijal u procesu obrayovanje detce.
 •  Uvodi bolje ICT tehnološke alate za učenje i obuku za vaspitače vrtića i predškolskih ustanova, nastavnike osnovnih škola, psihologe u školama, logopede
 • Daje nastavnicima veću sigurnost u radu sa decom koja imaju probleme govora i jezika pružanjem online alata za govor i jezik.

 • Omogućava zainteresovanim stranama mogućnot da aktivno učestvuju u socijalizaciji i razvoju pismenosti dece kao rezultat rezultata projekta.
 • Pruža znanje i iskustvo vaspitacima vrtića i predškolskih ustanova, nastavnicima u osnovnim školama, psholozima u školama, logopedima.
 • Unapređuje jezičke veštine učenika osnovnih škola starosti od 4 do 10 godina.

Partneri