Ciljevi i zadaci

Glavni ciljevi projekta "Interaktivni alati za patologiju jezika i govora" su:

  • Povećanje obrazovne mogućnosti dece sa poremećajima-problemima govora i jezika, kreiranjem mehanizama za prethodno ocenjivanje koje će nastavnici koristiti u vrtićima i osnovnim školama.
  • Intervenisanje u najranijim fazama razvoja govora i jezika (od 4 do 10 godina) odgovarajućom podrškom i terapijom.
  • Pomaganje deci da u potpunosti iskoriste obrazovanje putem govornog i jezičkog patološkog online alata koji će obuhvatiti mobilne procene, praktične vežbe i aspekte gamifikacije:

    Govorni jezik i jezička patologija online alat će biti dizajniran kao otvoren, inovativan, praktičnog i dostupan na internetu i slobodno se može preuzeti sa Google Play-a i App Store-a, tako da će nastavnici iz dečijeg vrtića i osnovne škole, roditelji djece i staratelji lako pristupati i koristiti ih. Resursi će služiti višestrukom cilju - da razvijaju i podržavaju jezičke veštine (gramatika, sintaksa, rečnik, fonologija i naracija) u različitim godinama deteta (od 4 do 10 godina starosti).

    Kao online alat za govor i jezik, dizajniraće se kao interaktivni, visoko angažujući, jednostavan ya korišćenje i zabavan. Očekuje se da će projekat "SpeelPath4Teachers" učiniti proces implementacije prijatnijim i manje uznemirujućim za decu, njihove nastavnike i roditelje.